Pārlekt uz galveno saturu

Zaļais centrs zināšanu pārnesei, atbalstot iniciatīvas un paaugstinot sabiedrības informētību (Green hub for knowledge transferability through new initiatives and increase of public awareness) (Green hub) INT18

Projekta numurs: LVIII-063

Struktūrvienības kods: INT18

Projekta partneri:

·         Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība (vadošais partneris),

·         Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU).

Iestādes loma projektā: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU).

Projekta uzsākšanas datums: 16/04/2023

Projekta beigu datums: 15/11/2023

Projekta mērķis:

 Projekta mērķis ir palielināt pašvaldības darbinieku, ainavu arhitektūras un plānošanas studentu, profesionāļu un zinātnieku zināšanas un kapacitāti ilgtspējīgā dabas resursu apsaimniekošanā, izmantojot iniciatīvu ieviešanu un sabiedrības informēšanas kampaņas.

Plānotās aktivitātes un rezultāti:

 Projekta Green hub aktivitātes ir vērstas gan uz Rēzeknes upes Krasta ielas posmā vides attīstību, gan uz sabiedrības iesaisti un izglītošanu par ilgtspējīgas vides jautājumiem. Galvenās projekta aktivitātes:

·         3dienu mākslas un radošais plenērs Rēzeknes upes krasta vides attīstībai sadarbojoties LBTU ainavu arhitektūras un plānošanas ekspertiem, Rēzeknes pilsētas pašvaldībai, iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm;

·         apstādījumu izveide Rēzeknes upes krasta teritorijā Krasta ielas posmā ar sabiedrības līdzdalību; veidojot šo teritoriju kā būtisku pilsētas zaļās infrastruktūras elementu un savienojumu;

·         izglītojošs pieredzes brauciens uz Somiju un Igauniju ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas iespēju izzināšanai, piesaistot arī vietējos ekspertus un projektu autorus, organizējot darba diskusiju starp brauciena dalībniekiem un vietējiem ekspertiem. Pieredzes braucienā iegūtās zināšanas tiks apkopotas un publicētas izdevumā, kas būs brīvi pieejams ikvienam interesentam, kā arī labs palīglīdzeklis vides un ainavu plānošanas studentiem, mācībspēkiem un nozares profesionāļiem;

·         projekta noslēguma konference Rēzeknē ar LBTU ekspertu, Rēzeknes pašvaldības un Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu prezentācijām, ietverot gan jaunu zināšanu nodošanu plašākai sabiedrībai par projektā iegūtajiem rezultātiem un īstenotajām aktivitātēm, pieejamajiem materiāliem, kā arī citiem labās prakses projektiem Latvijā.

Publikācijas par projekta īstenošanu:

1. LBTU ainavu arhitektūras un plānošanas pētnieki dalās ar zināšanām par ilgtspējīgu pilsētas ainavu

 Projekta budžets

Kopējais projekta budžets – 100 233,03 eiro, no tiem programmas līdzfinansējums 90% jeb 90 209.73 eiro;

LBTU daļa 28 606.03 eiro, no tiem programmas līdzfinansējums 25 745.43 eiro.

 Projekta vadītājs: Daiga Skujāne

Projekta iestāde: LBTU