Pārlekt uz galveno saturu

Kokapstrāde

Zinātniskā darbība:

 • Meža politikas realizācijas gaita.
 • Latvijas koksnes kā konstrukciju materiāla kvalitātes kompleksa izvērtēšana.
 • Saplākšņu kvalitātes prognozēšana, atkarībā no izejmateriāla kvalitātes un ražošanas tehnoloģijas.
 • Koksnes pielietošanas iespējas koksnes kompozītu materiālu izgatavošanai.
 • Masīvās un līmētās koksnes būvniecības materiālu stiprības rādītāju noteikšana, izmantojot nesagraujošas un sagraujošās pārbaudes metodes.
 • Koksnes biomasas kompleksas izmantošanas iespēju analīze.
 • Energoietilpības samazināšana koksnes apstrādes tehnoloģijās un materiālietilpības samazināšana koksnes produktos.
 • Koksnes ugunsreakcijas noteikšana un ugunsdrošības attīstības scenāriju izpēte.

Publikācijas: 

Laikā periodā no 2009. līdz 2015. gadam publicētās publikācijas:

 • Morozovs, A., Bukšāns E. Fire performance characteristics of acetylated ash (Fraxinus excelsior, L) wood. Wood Material Science and Engineering. Volume 4, Issue 1 & 2, March 2009, pp. 76-79.
 • Tuherms H., Domkins A., Spulle U. LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedra 21. gadsimtā, LLU raksti Nr. 23 (318), Jelgava, 2009., 32-44. lpp.
 • Morozovs A., Bukšāns E. Influence of acetylation, moisture, and heat flux on reaction to fire in cone calorimeter tests of pine (Pinus sylvestris L.) wood. Proceedings of the Fifth European Conference on Wood Modification ECWM5, Riga, Latvia, 2010., pp. 23-30.
 • Iejavs J., Spulle U., Jakovļevs V. The comparison of properties of three-layer bcellular material and wood-based panels. Drewno Prace naukowe Doniesienia Komunikaty. Instytut Technlologii Drewna, Poznan, Poland, 2011., pp. 39-49.
 • Lipinskis I., Spulle U. Research on mechanical properties of birch plywood with special lay-up schemes. Drewno Prace naukowe Doniesienia Komunikaty. Instytut Technlologii Drewna, Poznan, Poland, 2011., pp. 109-118.
 • Tuherm H., Greģe-Staltmane E. Importance of Discount Rate in Latvian Forestry Valuation. Baltic Forestry. Vol.16, No.2 (31). 2010., pp. 303-311.
 • Tunkele S., Mārciņš J., Domkins A. Managements competences assessment in small and medium-sized forest enterprises, Annual 17th International Scientific Conference Proceedings "Research for Rural Development 2011", Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, Latvija, 2011., pp. 71-77.
 • Iejavs J., Spulle U., Jakovļevs V. Evaluation of bending properties of three layer cellular wood panels using six different structural models. Annual 16th International Scientific Conference Proceedings "Research for Rural Development 2011" Volume No2, Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, Latvija, 2011., pp. 85-90.
 • Buksans E., Morozovs A. Different factor influence on the reaction to fire performance of wood materials. – Proceedings of the 15th International Conference of Experimental Mechanics, Porto, Portugal, 2012., pp. 795-796.
 •  Iejavs J., Spulle U. Compression strength of three-layer cellular wood panels. Drewno Prace naukowe Doniesienia Komunikaty 2013, vol. 56, nr. 189, Instytut Technlologii Drewna, Poznan, Poland, 2013., pp. 101-114.
 • Ābele A., Miončinskis U., Tuherm H. Determination of cutting tool wear and surface roughness of straight milled aspen wood. Proceedings of the 9th International Conference "Wood Science and Engineering in the Third Millennium" (ICWSE 2013), Transylvania University, Brasov, Romania, 2013., pp. 759-766.
 • Buksans E., Morozovs A., Rudzītis E. Improvement of the reaction to fire performance of cellular wood material. Pro Ligno, 9(4), Brasov, Romania, 2013., pp. 203-210.
 • Iejavs J., Spulle U. Structural Properties of Cellular Wood Material. Pro Ligno, 9(4), Brasov, Romania, 2013., pp. 491-497.
 • Morozovs A., Bukšāns E., Spulle U. Prognostication of Wood Properties Alteration with Modification and Impregnation. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Volume 7, Number 9, September 2013 (Serial Number 70), David Publishing Company, USA, 2013., pp. 829-833.
 • Freivalde L., Kukle S., Andžs M., Bukšāns E.,; Grāvītis J.. Flammability of raw insulation materials made of hemp. By: Composites: Part B, Engineering. 2014., Vol. 67, pp. 510-514.
 • Morozovs A., Bukšāns E., Spulle U., Tuherm H. Koksnes un geopolimēru kompozīti konstrukciju ugunsreakcijas uzlabošanai. Valsts pētījumu programmas NatRes rakstu krājums, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, 2013., 107-111 lpp.
 • Spulle U., Matisons A., Tuherm H. Saplākšņu plātņu konstrukcijas un izgatavošanas tehnoloģija. Valsts pētījumu programmas NatRes rakstu krājums, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, 2013., 112-116 lpp.
 • L., Morozovs A. Penetration depth of adhesive depending on wood anatomical structure. Proceedings of 13th International Scientific Conference. Engineering for Rural Development, Volume 13. Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, 2014, 204 – 209. pp. (Abstracted and indexed: AGRIS, CAB ABSTACTS, CABI full text, EBSCO Academic Search Complete, Thomson Reuters of Science, Elsevier, SCOPUS).
 • Laiveniece L., Morozovs A. Penetration depth of adhesive depending on applied pressure during gluing process. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, Volume 8, 2014., 84 – 89 pp. (ISSN 1314-7269) (Online) Published at: http://www.scientific-publications.net)
 • Andris Morozovs, Edgars Bukšāns, Uldis Spulle. Koksnes aizsardzības ar modificēšanu ķīmija. LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, LLU, Jelgava, 2014, 76 – 80. lpp.
 • Laura Laiveniece, Andris Morozova. Penetration Deapth of Polyurethane Glues into Norway Spruce (Picea abies L.Karst) and Scots Pine (Pinus silvestris L.) Wood. LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, LLU, Jelgava, 2014, 80-84. lpp.
 • Ābele A., Tuherm H. Griešanas spēks un jauda koksnes garenzāģēšanā. LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, LLU, Jelgava, 2014, 72-75. lpp.
 • Andis Ābele. Relationship between mechanical and electric cutting power at longitudinal sawing. Annual 20th International Scientific Conference Research for Rural Development 2014, May 21-23, 2014. Latvia University of Life Sciences and Technologies, Jelgava, Latvia.
 • Andris Morozovs, Uldis Spulle, Edgars Bukšāns. Basic concepts of decay resistance mechanisms imparted to wood by modification. The Seventh European Conference on Wood Modification. 10-12 March, 2014., Lisabon, Portugal.
 • Laura Laiveniece, Andris Morozovs. Penetration depth of adhesive depending on wood anatomical structure, 13th International Scientific Conference Engineering for Rural Development May 29-30, 2014. Jelgava, Latvia.
 • Andris Morozovs, Edgars Bukšāns, Uldis Spulle. Koksnes modificēšanas ar acetilēšanu ķīmija. Zinātne un prakse nozares attīstībai 2014, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, Jelgava, Latvija, 24.-27.marts, 2014.
 • Edgars Bukšāns. The European classification system for construction products and fire safety of wooden buildings, Heritprot 2014, Project „Fire Risk Prevention and Improvement of Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named World Heritage”, Riga, Latvija 04.jūnijs, 2014.
 • Andis Ābele, Henn Tuherm. Griešanas spēks un jauda koksnes garenzāģēšanā. Zinātne un prakse nozares attīstībai 2014, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, Jelgava, Latvija, 24.-27.marts, 2014.
 • Uldis Spulle. Dažādu koksnes savienojumu fizikāli-mehānisko un fizikāli-ķīmisko īpašību pētījumi. Zinātne un prakse nozares attīstībai 2014, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, Jelgava, Latvija, 24.-27.marts, 2014.
 • Laimonis Kūliņš, Matīss Rustants. Impregnētu un neimpregnētu koka logu stūru savienojumu stiprība. Zinātne un prakse nozares attīstībai 2014, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, Jelgava, Latvija, 24.-27.marts, 2014.
 • R., Irbe I., Janberga A., Buksans E., Moisture and decay resistance and reaction to fire properties of self-binding fibreboard made from steam-exploded grey alder wood, Journal of Wood Material Science and Engineering (iesniegts publicēšanai), 20 March 2015, 9p.
 • A.Morozovs, L.Laiveniece, A.Bērziņš, E.Bukšāns and U.Spulle. Several Challenges of Wood Modification. The Eighth European Conference on Wood Modification ECWM8. Proceedings of the Eighth European Conference on Wood Modification In association with COST FP1303 Performance of bio-based building materials. Edited by: Mark Hughes, Lauri Lautkari, Tuuli Uimonen, Holger Militz and Brigite Junge. Paasitorni Helsinki, Findland 26thand 27thofOctober 2015. Aalto University Shcoolof \Chemical Technology, pp.436-443
 • Buksans E., Iejavs J., Rudzitis E. (2015).  Reaction to fire performance of cellular wood materials. In: Proceedings of the 1st European Workshop Fire Safety of Green Buildings. Shaker Verlag, Berlin. 13-16.
 • Buksans E., Jakovļevs V., Grandāns N. (2015) Study of wood cladding surface finishing systems performance in outdoor conditions In: Proceedings of the Knowledge Based Forest Sector (Zināšanās balstīta meža nozare) Rīga. 19 p.
 • Buksans E., Jakusins V. (2015) State of the art - Forest sector of Latvia, fire safety in regulations, research and future challenges In: Proceedings of the 1st WG meeting in Barcelona, CTFC Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 25-26 p.
 • L.Laiveniece, A.Morozovs "Adhesion work of polyurethane glues and norway spruce, scots pine joints". EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE, pp 95- 103, Nr 26/2015, volume 1 (ISSN 1895 - 4421)
 • Spulle U., Būmanis K., Zīverts K., Jakovļevs V. Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte. Starptautiskās zinātniskās konferences „Zināšanās balstīta meža nozare 2015” kopsavilkumu grāmata, Silava, Salaspils, 2015., 17.lpp
 • Morozovs, A., Bukšāns E., Spulle U. Mineral-plant-fibre composite coating as a cellular wood protector against fire. .COST Action FP 1407 1st Conference Life Cycle Assessment, EODs and modified wood, Koper, Slovenia August 25th-August 26th, 2015, University of  Primorska, Koper, 2015, pp.57-58.
 • Spulle Uldis. Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte. Starptautiskā zinātniskā konference „Zināšanās balstīta meža nozare 2015”, Rīga, Latvija, 2015.gada 4-6.novembris.
 • Laura Laiveniece, Andris Morozovs "Adhesion work of polyurethane glues and norway spruce, scots pine joints", Fourth International Conference for PhD Students "Multidirectional Research in Agriculture and Forestry", 2015. gada 21.-22.marts, Krakova, Polija.
 • E.Bukšāns, Dalība konferencē Knowledge Based Forest Sector (Zināšanās balstīta meža nozare) ar referātu Study of wood cladding surface finishing systems performance in outdoor conditions, 2015. gada 4.-6. novembrī Rīgā.
 • Spulle Uldis. Ēku monitorēšanas iespējas reālos ekspluatācijas apstākļos. Zinātne un prakse nozares attīstībai, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, Jelgava, Latvija, 2015.gada 16-19.marts.
 • Laura Laiveniece, Andris Morozovs "Adhēzijas darba noteikšana egles (Picea abies L.Karst) un priedes (Pinus sylvestris L.) mitras koksnes līmsavienojumiem, Zinātniski praktiskā konferencē "Zinātne un prakse nozares attīstībai" ar mutisku prezentāciju. ", 2015. gada 16.-19.marts, Jelgava.
 • Laiveniece L., Morozovs A. Impact of water on Rheological Behavior of Polyurethane Glues. Rural Sustainability Research, 01 June 2016, Vol.35(330), pp.7-18.

 • Liše S., Domkins A. Latvian furniture industry’s competitiveness potential in the Baltic States. The XXVIIIth International conference "Research for furniture industry", Poznań, Poland, 21t-22 September 2017/ Poznan University, Life Sciences Department, Furniture Design; Gazi University, Department of Wood Products Industrialengineering. Poznań, 2017. 141.-152.lpp.

 • Pugovičs K., Spulle U. Savienojumu ar ielīmētajiem stieņiem bērza saplāksnī mehāniskās īpašības. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Zinātne un prakse nozares attīstībai" : mežzinātnes un augstākās mežizglītības loma nozares konkurētspējas paaugstināšanā : tēzes, Jelgava, Latvija, 15.–17.martā, 2017 / Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte Meža fakultāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". Jelgava, 2017. 42.lpp.

 • Pugovičs K., Spulle U. Withdrawal capacity of glued-in rods in birch plywood. The XXVIIIth International conference "Research for furniture industry", Poznań, Poland, 21t-22 September 2017/ Poznan University, Life Sciences Department, Furniture Design; Gazi University, Department of Wood Products Industrialengineering. Poznań, 2017. 171.-176.lpp.

 • Silamiķele I., Katrevics J., Desaine I., Dubrovskis E., Jaunslaviete I. Considering the risk: forest policy recommendations for Norway spruce management. 18th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings, Vienna, Austria, 3-6 December 2018 / International Scientific Committee. Vienna, 2018. Vol. 18 : Science and Technologies in geology. Oil and gas exploration. Water resources. Forest ecosystems; Issue 1.5 : Oil and gas exploration. Hydrology and water resources. Forest ecosystems, p. 591-597.

 • Bukšāns E., Morozovs A., Grandāns N., Jakovļevs V. Koksnes materiālu ugunsaizsardzības efektivitāte āra ekspluatācijas apstākļos. Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd): Valsts pētījumu programma, 2014 – 2018 : rakstu krājums / Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts Rīga, 2018. 73.-77.lpp.

 • Iejavs J., Roziņš R., Spulle U., Jakovļevs V., Ruļuks O. Koksnes un tās materiālu ekspluatācijas īpašības = Performance properties of wood and wood based materials / Performance properties of wood and wood based materiāls. Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd): Valsts pētījumu programma, 2014 – 2018 : rakstu krājums / Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts Rīga, 2018. 83.-87.lpp.

 • Iejavs J., Spulle U., Jakovlevs V., Buksans E., Zelmenis A. Effect of environmental temperature on bending strength of the finger jointed aspen lumber. Agronomy Research. Vol. 16 (4) (2018), 1677.-1685.lpp.

 • Pugovičs K., Spulle U., Zīverts K. Performance of Glued-In Rods in Birch Plywood. Again, golden era of timber: World conference on Timber Engineering 2018, Seoul, South Korea, 20-23 August, 2018 / National Institute of Forest Science. Seoul, 2018. Code 142112, p. 100-108.

Starptautiskā sadarbība:

 • Kaunas University of Technology (Kauņa, Lietuva)
 • University of Applied Sciences (Kauņa, Lietuva)
 • Tallin University of Technology (Tallina, Igaunija)
 • Estonian University of Life Science (Tartu, Igaunija)
 • Poznan University of Technology (Poznaņa, Polija)
 • Universidad Politecnica de Madrid (Madride, Spānija)
 • Nantes Ecole Supérieure du Bois (Nante, Francija)