Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti un banku rekvizīti

Meža un vides zinātņu fakultāte
Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63021413; 63021619
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Rekvizīti
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Reģ.Nr. 90000041898

Banka: Valsts kase, TREL LV 22
Norēķinu konti:
LV26TREL9160032000000 (budžeta līdzekļi)

Banka: AS Swedbank, HABALV22
Norēķinu konts:
LV93HABA0001407057173 (studiju maksai)
LV08HABA0551041541190 (pārējiem maksas pakalpojumiem, t.sk. akadēmiskiem parādiem, norādot maksājuma mērķi fakultāti, kurā ir akadēmiskais parāds un studiju  kursa nosaukumu)

Banka: AS Citadele banka, PARXLV22
Norēķinu konts:
LV95PARX0002242990005 (studiju maksai)