Pārlekt uz galveno saturu

Būvkonstrukciju drošums un darbība ilgstošā slogojumā

Mērķis ir sniegt ieguldījumu būvkonstrukciju un to elementu aprēķina modeļu atbilstības novērtēšanā un konstrukciju drošuma un efektivitātes paaugstināšanā.

Aprēķina modeļa atbilstība darbības izpausmēm ekspluatācijā ilgstošā slogojumā ir sevišķi nozīmīga ekstrēmā slogojuma situācijās. Publisko ēku būvkonstrukciju drošums ir visas sabiedrības drošības problēma, tāpēc sevišķa uzmanība tiek pievērsta robustu konstrukciju ieviešanai, kurām ekstrēmā slogojumā izpaužas pietiekama nestspējas kapacitāte neatgriezenisko deformāciju attīstības stadijā. Pētījumu rezultāti ir nozīmīgi visai sabiedrībai, bet rezultātus tieši izmanto būvniecības speciālisti, izstrādājot jaunu, ekonomisku konstrukciju projektus, kā arī novērtējot esošos objektus. Drošu, robustu konstrukciju ieviešana ilgtermiņā novērstu cilvēku un/vai materiālo resursu zudumus neveiksmīgu projektu rezultātā.

Prioritārās pētījumu tēmas:

  • Būvelementu savienojumu modelēšana ekstrēmā slogojumā

Būvelementu savienojumu modelēšana ekstrēmā slogojumā

The analysis of spice joint behaviour in heavily loaded tensile chords of warren trusses

  • Koka būvelementu deformāciju attīstība ilgstošā slogojumā

Koka būvelementu deformāciju attīstība ilgstošā slogojumā

  • Ēku pamatu iebūves dziļuma samazināšanas efektivitāte un riski

Ēku pamatu iebūves dziļuma samazināšanas efektivitāte un riski

  • Īsšķiedru stiegrotā betona elementu darbības modelēšana

Īsšķiedru stiegrotā betona elementu darbības modelēšana

  • Tērauda rāmju darbības modelēšana elastīgā un plastiskā stadijā

Tērauda rāmju darbības modelēšana elastīgā un plastiskā stadijā

  • Būvkonstrukciju drošuma indeksa ticamība un ietekmējošo faktoru izkliedes ietekme

Konstrukciju risinājumi atbilstoši aprēķina modeļiem; robustas konstrukcijas

  • Kompozītmateriālu un konstrukciju īpašību pētījumi

Kompozītmateriālu un konstrukciju īpašību pētījumi

Pētījumu rezultāti ir nozīmīgi visai sabiedrībai, bet rezultātus tieši izmanto būvniecības speciālisti izstrādājot jaunu, ekonomisku konstrukciju projektus, kā arī novērtējot esošos objektus. 
Attīstās sadarbība ar ražotājiem un ēku konstrukciju projektētājiem. Katedras mācībspēki sniedz konsultācijas un iesaistās reālu būvprojektu izstrādē un vadīšanā.

Publikācijas pieejamas šeit.