Pārlekt uz galveno saturu

Tehnoloģija meža taksācijas datu attālinātai noteikšanai, izmantojot hiperspektrālālo sensoru un aerolāzerskenēšanas datus

Tehnoloģija meža taksācijas datu attālinātai noteikšanai, izmantojot hiperspektrālālo sensoru un aerolāzerskenēšanas datus

ERAF projekts "Tehnoloģija meža taksācijas datu attālinātai noteikšanai (AMT tehnoloģija), izmantojot hiperspektrālālo sensoru un aerolāzerskenēšanas datus"

(Vienošanās Nr. 2014/0050/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/048).

Projekta gala pārskats

Īsumā par projektu

Pārskats par projekta ietvaros paveikto no 01.09.2014. līdz 30.11.2014.

1. aktivitātes "Metodikas izstrāde lauka darbiem" nodevums

Pārskats par projekta ietvaros paveikto 01.12.2014. - 28.02.2015.

Prezentācijas Meža fakultātes ikgadējā zinātniski praktiskajā konferencē "Zinātne un prakses nozares attīstībai", 18.03.2015.

1. Meža taksācijas datu attālināta noteikšana, izmantojot hiperspektrālo sensoru un aerolāzerskenēšanas datus.

J. Krūmiņš, G.Priedītis, D.Dubrovskis, S.Daģis, I.Šmits, L.Paura, LBTU.

2. Koku sugu noteikšanas iespējas, izmantojot to lapu atstaroto gaismu.

I.Alsiņa, A.Karlovska, U.Gross, LBTU.

Pārskats par projekta ietvaros paveikto no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.