Pārlekt uz galveno saturu

Mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtējums uz saldūdens ekosistēmām

Mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtējums uz saldūdens ekosistēmām

LVAFA projekts "Mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtējums uz saldūdens ekosistēmām"

(Reģ.nr.1-08/183/2014)

Projekta finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds.

Projekta norises laiks: 2014. gada jūnijs – decembris.

Projekta mērķis: Izstrādāt rekomendācijas un metodiku mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtēšanai uz saldūdens ekosistēmām un to integrēšanai dabas aizsardzības un teritorijas plānošanas procesos.

Projekta realizēšanas rezultātā:

Izstrādāta metodika mežu ekosistēmu gar ūdenstecēm identificēšanā un novērtēšanā, izmantojot aerolāzerskenēšanas (ALS) un aerofotogrāfēšanas (ADS) tehnoloģijas.