Pārlekt uz galveno saturu

Innovative brownfield regeneration for sustainable development of cross-border regions (BrownReg)

LAT

Padomju periods Latvijā – Lietuvā iezīmējās ar plašu industrializāciju. Tomēr samazinoties ražošanas apjomiem pēc neatkarības atgūšanas, vairākas ražošanas zonas pilsētās kļuvušas par pamestām teritorijām ar augstu vides piesārņojumu – ražošanas ēku drupām, augsnes piesārņojumu ar ķimikālijām u.c. produktiem. Šīs teritorijas var kļūt par nozīmīgiem publiskās ārtelpas elementiem – parkiem, dzīvojamās apbūves teritorijām u.c.

Projekta mērķis ir, sadarbojoties Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un zinātniskajai institūcijai, apgūt, ieviest un popularizēt jaunu pieredzi inovatīvai, uz vietējiem apstākļiem balstītai un videi draudzīgai degradēto teritoriju revitalizācijai. Projektā Latvijā – Lietuvā tiks izmantota inovatīva fitoremediācijas metode piesārņotu augšņu attīrīšanai.

Galvenās projekta aktivitātes ietvers: jaunu zināšanu apkopošanu, ieviešanu un popularizēšanu inovatīvai degradēto teritoriju revitalizācijai, sadarbībā ar universitāti un pašvaldībām izstrādājot labās prakses rokasgrāmatu pašvaldību teritoriju plānotājiem, nozares profesionāļiem un sabiedrībai; 3D modelēšanu, teritoriju attīrīšanu un fitoremediācijas pilotteritoriju ierīkošanu un monitoringu piesārņoto augšņu attīrīšanai degradētajās teritorijās Ludzā, Ignalinā un Kupiškos; sabiedrības iesaisti teritoriju sakopšanā. Balstoties uz sadarbības veicināšanu starp zinātniekiem un pašvaldībām, projekta rezultāti sniegs nozīmīgu praktisku, zinātnisku un informatīvu bāzi par inovatīvām, videi draudzīgām degradēto teritoriju revitalizācijas pieejām, kuras būs iespējams izmantot turpmāko degradēto teritoriju revitalizācijas projektu ieviešanai.

Projekta numurs: LLI-325

Struktūrvienības kods: INT8

Sadarbības partneri: Ludzas novada pašvaldība, Kupišķu pašvaldība, Ignalinas pašvaldība

Projekta uzsākšanas datums: 01/03/2018

Projekta beigu datums: 31/08/2019

Projekta budžets: Projekta kopējais budžets EUR 753 748.03 (no tā ERAF EUR 640 685.80). LBTU kopējais budzēts EUR 136 362.07 (no tā ERAF EUR 115 907.70).

Projekta vadītājs: Daiga Skujāne


Kā viena no projekta aktivitātēm bija izglītojoša un praktiska vadlīniju izdevuma izstrāde degradēto teritoriju remediācijas iespējām, tāpēc projekta ietvaros izdota grāmata – vadlīnijas “DEGRADĒTO TERITORIJU REMEDIĀCIJA. IZPĒTE. PLĀNOŠANA. IZMANTOŠANA”, kurā apkopotas gan teorētiskas atziņas, gan praktiski piemēri. Vadlīniju izdevums ļaus labāk izprast degradēto teritoriju problemātiku un iespējas, un tas būs noderīgs gan kā izglītojošs, gan kā praktisks informatīvs materiāls studentiem, nozares praktiķiem, teritoriju plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem pašvaldībās un citās atbildīgajās valsts iestādēs.

Grāmata pieejama lasīšanai LBTU Fundamentālajā bibliotēkā un Vides un būvzinātņu fakultātes Informācijas centrā. Taču grāmata izdota arī elektroniskajā versijā  – latviešu, angļu un lietuviešu valodās.


Prezentācijas no projekta noslēguma semināra. "Degradēto teritoriju remedācija. Izpēte. Plānošana. Īstenošana". (07.-08.11.2019):

    1. BrownReg project results.

    2. Brownfield regeneration. Environmentally friendly solutions for revitalization.

    3. Ludzas Municipality

    4. Kupiški municipality

    5. Ignalina municipality

 

Prezentācijas no tematiskajiem semināriem un workshop Ignalinā, Kupišķos un Ludzā ar augu stādīšanu (20.-24.05.2019)

Kupišķi

 1. Introduction with the BrownReg project. Discussing problems.
 2. Draft regulation for the slassification and assessment of degraded territories and soil degradation.
 3. Problematic issues on degraded territories.
 4. Application of legislative acts in the identification and managment of degraded territories.
 5. Creative workshop in Kupiskis.

Ignalina

 1. Introduction with the BrownReg project. Ignalina.
 2. Types of phytoremediation and approaches to revitalization of degraded territories, selection of phytoremediation plants depending on pollution types.
 3. Benefits from the project activities for Ignalina municipality
 4. Landscape-ecological approach to revitalization of degraded territories.
 5. Process of phytoremediation and management of arranged areas.
 6. Air Quality and Lichens.
 7. Workshop - lichens.

Ludza

 1. Intrduction with the BrownReg project. Ludza.
 2. Welcom to Ludza.
 3. Benefits of regeneration of degraded territories for regional development and sustainable use of recources.
 4. Basic principles of revitalization of degraded territories, creating new identity and image of place, social values, publicē parcipation.
 5. Process of development of 3D scenarios for pilot areas. 
 6. Workshop in Ludza.