Pārlekt uz galveno saturu

Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai (Sticky urban areas)

logo

Projekta numurs: LV-RU-017

Struktūrvienības kods: INT11 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu

Projekta gaitā vietējie tūrisma dalībnieki saņems apmācības mārketingā, sadarbībā (klasteru veidošanā), tūrisma attiecībās ar ilgtspējīgu pārvaldību un dabas resursiem. Projekta partneri izstrādās pētījumus par ūdens baseiniem Rēzeknē un Ostrovā, izveidos materiālus ilgtspējīgiem ūdens krastmalu tūrisma maršrutiem.

Iestādes loma projektā: projekta partneris

Sadarbības partneri: Rēzeknes pilsētas dome, Ostrovas rajona administrācija, Pleskavas valsts universitāte

Projekta uzsākšanas datums: 06/01/2019

Projekta beigu datums: 05/03/2021

Projekta mērķis: pārveidot pilsētu ūdens resursus Rēzeknē un Ostrovā par ilgtspējīgāku un pievilcīgāku vietu to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, saglabājot līdzsvaru starp sociālajiem, ekonomiskajiem un vides faktoriem.

Plānotās aktivitātes un rezultāti: tiks izstrādāta integrēta dabas resursu pārvaldības rokasgrāmata un kopīga pārrobežu pieeja integrēto dabas resursu pārvaldības studiju procesam. Tiks veikti uzlabojumi divu ūdenskrātuvju krastos, kas pozitīvi ietekmēs apmeklētāju skaita palielināšanos uzlabotajos Programmas teritorijas dabas objektos.

Projekta budžets: kopējais projekta budžets ir 621 021,77 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 558 919,59 EUR.

Projekta vadītāja: Daiga Skujāne, daiga.skujane@lbtu.lv


Ostrovas pilsētas (Pleskavas apgabals) iedzīvotāji jau ir atzinīgi novērtējuši jauno krastmalu gar Veļikajas upi. Šeit parādījās apgaismojums, ērti soliņi, piekļuve upei. Pa bruģēto celiņu ir ērti pastaigāties un aplūkot Ostrovas slavenos ķēžu tiltus. Ceram, ka nākotnē šī labiekārtotā krastmala kļūs par vēl vienu pievilkšanas punktu tūristiem, kas vēlēsies iepazīties ar Ostrovas un Ostrovas rajona apskates vietām.


 

Pielikums Izmērs
llu_activities_rezekne_09_09_2019_0.pptx 2.85 MB