Pārlekt uz galveno saturu

Ainavu apsekojumi

Projekta numurs: 3.2.-10/15

Struktūrvienības kods: G15

Iestādes loma projektā: Projekta iesniedzējs

Projekta uzsākšanas datums

Projekta beigu datums: 

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir novērtēt Latvijas ainavas, ņemot vērā Valsts pētījumu programmas ietvaros izstrādāto metodiku

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projektam izvirzīti šādi uzdevumi:

  1. Sagatavot kartogrāfisko materiālu lauka pētījumu nodrošināšanai.
  2. Veikt ainavu apsekošanu dabā, fiksējot tās stāvokli iepriekš izstrādātā anketā.
  3. Apkopot iegūtos rezultātus, tai skaitā publicitātes nodrošināšanai.

2.2. Aktivitātes (uz projekta rezultātu vērstas darbības)

2.2.1. Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana lauku pētījuma vajadzībām

2.2.2. Lauka pētījuma apsekojumi

2.2.3. Apsekojumu rezultātu apstrāde un apkopošana

2.3. Sasniedzamie rezultāti (Norādīt konkrētu sasniedzamo rezultātu zinātnisko vai praktisko nozīmīgumu, plānoto ieguldījumu konkrētā zinātnes virziena attīstībā)

Nr.

Rezultatīvie rādītāji /detalizēts pamatojums

Sasniedzamais rezultāts (skaits)

1.

Zinātniskās publikācijas (SCOPUS vai Web of Science indeksētos izdevumos)

2

2.

Dalība konferencēs projekta rezultātu popularizēšanai

1

3.

Elektroniska datubāze par lauka pētījuma apsekojuma rezultātiem

1

Projekta budžets: 10 000.00 EUR

Projekta vadītāja: Ilze Stokmane

Projekta iestāde: LBTU