Pārlekt uz galveno saturu

Teritoriju izpēte, zināšanu un pieredzes pārnese degradēto rajonu attīstībai (Development of deprived areas through urban exploration and increase&transfer of knowledge) (Urbex) INT19

 

Projekta numurs: LVIII-066

Struktūrvienības kods: INT19

Projekta partneri:

  • Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība (vadošais partneris),
  • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU).

Iestādes loma projektā

Projekta partneris

Sadarbības partneri

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU).

Projekta uzsākšanas datums: 

Projekta beigu datums: 

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir ar jaunām iniciatīvām un sabiedrības informētības veicināšanu nodrošināt plašāku zināšanu ieguvi par degradēto teritoriju attīstību un sasniegtajiem rezultātiem, tādējādi padarot pilsētvidi efektīvu un pievilcīgu vietējai sabiedrībai un pilsētas viesiem.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projekta Urbex aktivitātes ir vērstas uz industriāla rakstura apkaimes Rēzeknes pilsētā – Ziemeļu rajona ilgtspējīgas vides attīstību, kā arī uz sabiedrības iesaisti un izglītošanu par ilgtspējīgas vides jautājumiem industriāla rakstura teritorijās un apkaimēs. Galvenās projekta aktivitātes, kurās iesaistīti LBTU eksperti:

  • 3 dienu ekspedīcija Ziemeļu rajonā, kuras ietvaros LBTU eksperti kopā ar maģistra un bakalaura studiju programmu studējošajiem pētīs Ziemeļu rajona vides un kultūrvēsturiskās kvalitātes un risināmos jautājumus šo vērtību saglabāšanai un iekļaušanai apkaimes un kopienas identitātes stiprināšanā. Pēc ekspedīcijas laikā ievāktajiem datiem un materiāliem izstrādās konceptuālus priekšlikumus vides kvalitāšu saglabāšanai un integrēšanai Ziemeļu rajona ilgtspējīgas attīstības kontekstā, kā piemērus apskatot trīs dažāda rakstura teritorijas Ziemeļu rajonā. Rēzeknes pilsētas pašvaldība organizēs sabiedrības līdzdalības pasākumus ar vēsturisko un mūsdienu fotogrāfiju apkopošanu, kā arī informēšanas un izglītošanas pasākumus par ilgtspējīgiem risinājumiem pilsētvidē. Izglītojošā pasākuma laikā iedzīvotāji tiks iepazīstināti arī ar LBTU izstrādātajiem attīstības konceptiem, pieredzes braucienā apkopotajiem labās prakses piemēriem un citiem projekta laikā iegūtajiem rezultātiem;
  • izglītojošs pieredzes brauciens uz Berlīni Vācijā industriāla rakstura teritoriju un apkaimju vides kvalitāšu un ilgtspējīgā attīstībā izmantoto plānošanas rīku izzināšanai. Pieredzes braucienā iegūtās zināšanas tiks apkopotas un publicētas izdevumā, kas būs brīvi pieejams ikvienam interesentam, kā arī būs labs palīglīdzeklis vides un ainavu plānošanas studentiem, mācībspēkiem un nozares profesionāļiem.

Publikācijas par projekta īstenošanu:

LBTU ainavu arhitektūras un plānošanas pētnieki un studenti Urbex projektā izzina industriālā mantojuma un dabas vērtības pilsētvidē

Projekta budžets:

Kopējais projekta budžets – 57 454,68 eiro, no tiem programmas līdzfinansējums 90% jeb 51 709.21 eiro;

LBTU daļa 28 159.68 eiro, no tiem programmas līdzfinansējums 25 343.71 eiro.

Projekta vadītājs: Daiga Skujāne

Projekta iestāde LBTU

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.