Pārlekt uz galveno saturu

Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā

logo

(Sustainable Integration of Novel Solutions into Cultural Heritage Sites/ NovelForHeritage) 

Projekta numurs: LLI-444

Struktūrvienības kods: INT14

Projekta ievaros tiks paaugstināta Elejas muižas parka un Žagares muižas parka pievilcība tūristiem. Abus parkus ir projektējis ainavu arhitekts un dārznieks G. Kūfalts, kurš 19.-20.gadsimta mijā bija zināms visā Eiropā. LBTU un Lietuvas Dabas mantojuma fonda iesaiste projektā sniegs tam zinātnisku un praktisku pieeju, kas būs interesanta ainavu arhitektiem.

Iestādes loma projektā: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Žagares reģionālā parka direkcija, Dabas mantojuma fonds (Lietuva)

Projekta uzsākšanas datums

Projekta beigu datums

Projekta mērķis:

Plānotās aktivitātes un rezultāti:

Projekta budžets: Projekta kopējās izmaksas, EUR: 851 016.93,

Latvijas Lauksaimniecības universitātes projekta daļa: EUR 4255 334.97, no tās programmas finansējums 85% - EUR 47 034.72.

Projekta vadītājs: Natalija Ņitavska