Pārlekt uz galveno saturu

Pašnovērtējuma ziņojumi

Pašnovērtējuma ziņojumā mācībspēkiem ir:

  • jāanalizē studiju virziena raksturojumu;
  • jāanalizē profesionālās bakalaura studiju programmas "Programmēšana" raksturojumu;
  • jāānalizē akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" raksturojumu;
  • jāānalizē akadēmiskās maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" raksturojumu;
  • jāānalizē akadēmiskās doktora studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" raksturojumu;
  • jāveic kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem;
  • jāpievieno studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi.